مسیر لوله کشی پکیج دیواری

نحوه لوله کشی پکیج دیواری

نحوه لوله کشی پکیج دیواری

نحوه لوله کشی پکیج دیواری سخت تر از لوله کشی دیگر بخش های ساختمان است.لوله کشی پکیج دیواری به دو روش آبی و گازی تقسیم می‌شود.لوله کشی پکیج ها باید با دقت زیادی انجام شود زیرا اگر خطایی رخ دهد پکیج در تولید سرما و گرما خوب عمل نمی کند.…

اجرا شده توسط: همیار وردپرس